dos.6 Moet de- onderzoeker wat van het “storende” op voorhand weten?

Sommige kerkleden komen from inside the een geloofscrisis terecht na het ontdekken van zogenaamd “storende” gegevens when you look at the de leer en de geschiedenis van de kerk. Het ondergraaft hun getuigenis omdat het volmaakte beeld van de- kerk dentro de haar leiders wankelt. Ze voelen zich bedrogen omdat niemand hun daar ooit iets more than heeft verteld. Ook wreekt zich hier het gebrek aan rationele voorbereiding en aan inzicht: bij meer kennis omtrent leer en geschiedenis is actually de kans groter dat de- onderzoeker ook de menselijke aspecten van religie inziet en aanvaardt. Is het daarom niet beter een onderzoeker op voorhand iets te laten weten over deze storende gegevens? De- kerkleiding zelf evolueert within the pass away richting. Iets meer perspective hiervoor try nuttig.

dos.6.1 Moeilijke bladzijden zijn er from inside the elke religie

Elke religie, elke kerk heeft within the haar geschiedenis moeilijke bladzijden. Jesus werkt via feilbare mensen. From inside the het Nieuwe Testament blijkt dat al uit de- handelingen van de apostelen dentro de hun brieven. Onenigheid dentro de afwijkingen vertroebelden de kerkwerking van bij de- aanvang. Het jonge christendom ging vervolgens door een wirwar van organisatorische durante leerstellige ontwikkelingen durante conflicten.

Historisch gezien is emergency room wel een markant verschil tussen de- mormoonse kerk dentro de grote, gevestigde religies zoals het katholicisme away from de islam. Perish laatsten tellen duizenden moeilijke bladzijden inside the hun lang verleden – bloedige oorlogen, duistere personages, politieke machinaties, inquisities, dubieuze wonderen en strange leringen durante praktijken. Maar dat alles verzinkt als marginaal from inside the de- schaduw van hun lange geschiedenis. Wie kritiek op zo’n religie wil geven, gebruikt zelden zaken uit dat verre verleden. Het zijn eerder wantoestanden into the het heden die de aandacht trekken, zoals seksueel misbruik doorway geestelijken from fundamentalisme dat tot geweld kan leiden.

De mormoonse kerk daarentegen is actually, relatief gezien, erg jong. De gegevens rond haar ontstaan durante ontwikkeling zijn uitermate goed gekend door duizenden documenten. Joseph Smith maakte zijn aanspraken op visioenen, hemelse boodschappers en levende openbaring when you look at the een tijd waar dergelijke fenomenen from inside the andere religies al youngster een observar verleden hoorden. Bovendien profileerde de- kerk zich als een maatschappelijke anomalie, came across haar leer van de vergadering van Israel, haar afzondering into the het Verre Westen durante haar polygamie. Vanaf het midden van de- negentiende eeuw hadden analisten, journalisten, romanschrijvers dentro de cartoonisten dan ook een kluif aan al pass away “rare” aspecten van het mormonisme. Het ging hen niet om een observar verleden, maar om de actualiteit waarvan zij het bevreemdende uitvergrootten.

dos.six.2 Van afscherming naar voorzichtige openheid

De kerkleiding voerde een aanhoudende strijd tegen pass away negatieve beeldvorming. Na het stopzetten van het meervoudig huwelijk in 1890 nam het haar nog decennia om uberhorny het imago van een “normale” kerk zo goed mogelijk te vestigen. Perish inspanningen lopen ook nu nog doorway. Veel aandacht was dan ook steeds naar advertising durante werk fulfilled de- news gegaan. Wat als storend uit het verleden kon overkomen, zoals de polygamie, probeerde de- kerkleiding te minimaliseren. De- officiele kerkgeschiedenis zorgde voor een gaaf dentro de heroisch verhaal, precies zoals ook andere kerken dentro de landen hun geschiedenis voorstellen. De- kerkleiding beperkte de- toegang tot archiefdocumenten over moeilijker momenten. Ook dat doen andere kerken.

Vanaf de jaren 1960 begonnen echter anti-mormoonse krachten storende gegevens into the de leer dentro de de- geschiedenis uit te zoeken durante te publiceren. Pass away aanval kwam vooral uit protestants-evangelische hoek waar males de- kerk als niet-christelijk aanviel. Het are een antwoord op het meer intensieve mormoonse zendingswerk during the pass away periode. Van hun kant verrichtten mormoonse geschiedkundigen, trouwe leden van de kerk, steeds meer wetenschappelijk onderzoek om het verleden van de kerk beter te doorgronden. Hun bevindingen toonden aan dat niet alles from inside the de geschiedenis zo rooskleurig durante perfect try als vaak voorgesteld. Maar zij oordeelden dat correcte gegevens precies de authenticiteit van de gebeurtenissen bevestigden. Pass away gegevens, gezien inside the de context van de- tijd, gaven volgens hen ook het beste antwoord op anti-mormoonse aanvallen. Sommige apostelen reageerden echter afwijzend op deze wetenschappers. Zij benadrukten dat geschiedschrijving alleen maar opbouwend en inspirerend journal zijn dentro de dat hedendaagse profeten during the niets kunnen falen.